Icoon arts en esculaap.

Voor verwijzers; huisartsen, bedrijfsartsen, paramedici, POH GGZ en andere specialisten

Uw cliënt/patiënt is van harte welkom en kan bij mij terecht met verschillende levensvragen, gevoelens, emoties en klachten. Indicaties voor verwijzing zijn:

  • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
  • Sombere en depressieve gevoelens
  • Angsten en spanningen
  • Stress, overspannenheid, burn-out
  • Overmatig piekeren
  • Rouw- en verliesverwerking
  • Identiteitsvragen
  • Relatieproblematiek
  • Hooggevoeligheid (HSP)
  • Enzovoorts

Mijn behandeling bestaat uit een combinatie van algemene psychologie, gedragspsychologie, psychoanalyse, psychotherapie en gestalttherapie. Ik ben bekend met DSM-IV en V.

Een krachtige vorm van cliëntgerichte psychotherapie is gestalttherapie. Hierbij staat het herstellen van het individu (Ik en het Zelf) en het herstellen van het contact tussen het individu en zijn omgeving (Ik en Jij, of Ik en het Veld) centraal. Bewustzijnsontwikkeling en aandachtsgerichte therapie is hierbij een belangrijke werkvorm (Mindfulness). Ook het houden van dialogen met innerlijke delen en subpersoonlijkheden is een veel door mij gebruikte gestalttherapeutische werkvorm (Voice Dialogue).

Naast psychotherapie en gestalttherapie bied ik uw cliënt/patiënt persoonlijke supervisie en coaching aan. Meer gericht op een probleemoplossende en praktische vorm van ondersteuning en begeleiding. Ik help graag vanuit mijn kennis en ervaring met het werken aan persoonlijke, werk gerelateerde, maatschappelijke en relationele ontwikkeling.

Eventuele rapportages van start, voortgang en afronding van de therapie verzorg ik voor verwijzers louter en alleen als de betreffende cliënt/patiënt daar toestemming voor geeft.

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden vanuit aanvullende pakketten volledig of gedeeltelijk de kosten van gestalttherapie. Ook zijn veel werkgevers bereid kosten voor gestalttherapie te vergoeden. Afhankelijk van de situatie kan uw cliënt/patiënt bij het UWV en bij de Gemeente een tegemoetkoming in de kosten aanvragen.

Verwijzen is vertrouwen!

Ik kom graag eens kennismaken met u of uw praktijkondersteuner GGZ.

Interesse? Neem dan contact met me op.

Bel of App me op 06-20907758 ofHome