Gestalttherapie


Zijn wie je bent!

Gestalttherapie gaat over bewust zijn van je zelf en het nemen van eigen verantwoordelijkheid in jouw leven in het hier en nu. Gestalttherapie gaat over zijn wie je bent! In je omgeving, in je werk, in je relatie, in je zelf.

Het doel van gestalttherapie is je weer in balans te brengen, waardoor je emotionele of psychische klachten verminderen, en waarbij je jezelf verder kunt ontwikkelen in persoonlijke groei.

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie en is ontwikkeld als reactie op de psychoanalyse. Het is een gefundeerde therapievorm gebaseerd op gestaltpsychologie, waarnemingspsychologie, psychoanalyse en existentialistische filosofie.


Uitgangspunten

Een van de belangrijkste uitgangspunten van gestalttherapie is dat je bestaat in relatie tot, en in contact met een ander of met je omgeving. Zonder je omgeving zou je niet bestaan! Bewust worden van deze relatie en wat er in het contact bij jou afspeelt is een essentieel aspect van gestalttherapie. Gestalttherapie kan je helpen om deze contactervaring te onderzoeken en te ontdekken hoe jij écht contact bijvoorbeeld verstoort. Of hoe jij jouw behoeften en wensen negeert. Of je jezelf afsluit door oude patronen te herhalen. Of je jezelf weerhoudt van een creatieve wisselwerking met je omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan je zelfhelend vermogen, energie, kracht en levenslust. Maar ook aan je herinneringen, ervaringen, fantasieën, verwachtingen, onaffe zaken, blinde vlekken en behoeften.

Een ander uitgangspunt van gestalttherapie is het holistisch mensbeeld. Je bestaat uit verschillende lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele delen. Deze delen vormen samen jouw totale authentieke zelf. Jij als één geheel. Gestalttherapie kan je helpen om deze verschillende delen verder te onderzoeken en te ontwikkelen. Met als doel ze in je totale persoon te integreren en zo in een betere persoonlijke balans te komen.

Gestalttherapie is een ervarende vorm van psychotherapie waarbij je tijdens sessies sterk geconfronteerd wordt met jezelf. Extra aandacht gaat uit naar het leven in het hier en nu. Het gaat hierbij niet 'waarom' je op een bepaalde manier handelt en ervaart, maar over 'hoe' je op een bepaalde manier handelt en ervaart.

Hoe gaat dat in de praktijk? Lees verder bij ... In de praktijk


Voor wie?

Gestalttherapie is geschikt voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen in persoonlijke en emotionele groei. Voor mensen die verantwoordelijk willen zijn voor hun leven en willen leren eerlijk en authentiek te zijn in hun contacten, bedoelingen, behoeften en daden. Gestalttherapie kan je helpen bij psychische en emotionele problemen, relatieproblemen, zingevingvragen, levensvragen, hoogsensitiviteit, stress, burn-out, angsten, trauma's, fobieën, verliesverwerking, dwangmatig gedrag, verslavingen, examenvrees, leermoeilijkheden, depressies, moeilijkheden met andere mensen, het vinden van je eigen weg, het maken van je eigen keuzes, enzovoorts. Gestalttherapie start met een vraag. Waar wil je aan werken? Waar wil je meer bewustzijn op? Waar wil je van herstellen?

Afspraak maken? Ga naar ... Contact


Ontstaansgeschiedenis

Fritz Perls is de grondlegger, of hervinder van gestalttherapie en begon de ontwikkeling van deze therapievorm ergens na 1940. Hij ontdekte dat 'het zelf' een functie is van de creatieve aanpassing op de grens tussen organisme en omgeving. Mens worden is een samenwerking tussen het individu en zijn omgeving. In samenwerking met Paul Goodman, Ralph Hefferline en Laura Perls is de theoretische grondslag voor deze psychotherapie in 1951 gevestigd in het boek: 'Gestalt therapy, excitement and growth in the human personality'. Eind 1960 is gestalttherapie ook in Europa verder bekend geworden en is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd bekende en erkende therapievorm.

Meer weten over gestalttherapie en aanverwante zaken? Kijk ook bij ... Links


Home